Ett stöd för utveckling och lagarbete i vardagen!

Buss & Co

* 2010 Buss & Co

Buss & Co * Häggvall 100 * 47170 Höviksnäs* 0105-110277 / 0701431417 

jonas@bussco.se

Buss & Co samlar information om intressant litteratur för ledarskap och utveckling inom utbildningsområdet. Här är några tips:

  • Blossing, U. (2008). Kompetens för samspelande skolor. Lund: Studentlitteratur.
  • Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (1999). Appreciative Inquiry. San Francisco: Berrett-Koehler Communications.
  • Foss Lindblad, R., & Lander, R. (2009). Att säkra det osäkra - redskap för reflektion och makt i skolans utvärdering. Lund: Studentlitteratur.
  • Giota, J. (nr 4 2002). Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Pedagogisk Forskning i Sverige , ss. 279–305.
  • Gustafsson, L. H. (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
  • Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R. (1999). Changing Leadership for changing times.Berkshire: Open University Press.
  • Senge, P. (1995). Den femte Disciplinen - den lärande organisationens konst. Stockholm: Thomson Fakta.verket. (2011).

 

Skrivet av Jonas Buss:

*Kan beställas via epost: jonas@bussco.se