Ett stöd för utveckling och lagarbete i vardagen!

Buss & Co

Vi tar uppdrag för att stödja er organisations utveckling - ett kvalitativt stöd i vardagen!

 

IMPLEMENTERING, UTVECKLING & FÖRÄNDRING: Vi satsar särskilt på längre pågående processer eftersom det ofta krävs stödjande processer och utveckling av en gemensam förståelse för att åstadkomma verklig förändring.

 

UTBILDNINGSSEMINARIER: I samarbete med er som uppdragsgivare kan vi utforma utbildningsseminarier - gärna med koppling till aktuell forskning och litteratur.

 

LEDARSKAPSKONSULT: I vardagen finns ofta behov av att få perspektiv på sitt eget agerande och de utmaningar som finns i organisationens dynamik. Här finns Buss&Co som ett stöd för tillfälliga eller återkommande konsultationstillfällen!

 

KONFLIKTHANTERING: Har ni en intern konflitk inom verksamheten? Behövs samtalstöd och lösningsinriktad fokusering? Tveka inte att använda er av oss!

 

ARBETSLAGSUTVECKLING: Många arbetslag har en utmaning i att hitta en optimal funktion i relation till den organisation de ingår i och det uppdrag verksamheten har! Genom att under olika faser arbeta med utveckling av arbetslag genom konsultstöd, handledning och rutinförstärkning kan vi vara en del i lösningen!

Information

    Länkar

 

 

Jonas Buss har erfarenhet kring undervisning och ledarskap inom offentlig sektor sedan 20 år. 1990 började han arbeta inom skola och barnomsorg direkt med barnen. Genom erfarenheter som lärare har han varit med om flera av de förändringsprocesser som skolan har genomgått.

"Det har varit mycket intressant att se på hur vi som arbetar inom verksamheten hanterar nya uppdrag både som individer, arbetslag och organisationer!"

Som rektor inom både förskola, grundskola och särskola har Jonas erfarenheter av såväl pedagogiska, juridiska och mål- och resultatstyrda perspektiv och hur såväl ledning som medarbetare sätts på prov under samhällsutvecklingens lopp!

 

 

  • Implementering av Skola2011

Under de kommande åren har skolan en diger uppgift i att ta till sig och utveckla en förståelse av:

 

  • Ny skollag
  • Ny läroplan - LGR11
  • Nya Ämnesplaner
  • Bedömning i Skriftliga Omdömen
  • Bedömning i ett nytt betygsystem

 

Det finns mycket spännande utmaningar i detta! Samtidigt upplever många att det är utmanande nog att hantera vardagen såväl på medarbetarnivå som på ledningsnivå!

 

Buss & Co vill gärna vara ett stöd i processen!

 

OBS! JUST NU KAN VI PGA ANDRA UPPDRAG INTE TA STÖRRE UPPDRAG SOM SPÄNNER ÖVER LÄNGRE PERIOD. MEN NÄR DET GÄLLER ENDAGSAKTIVITETER ELLER KVÄLLSUPPDRAG SAMT FRAMTIDA ENGAGEMANG ÄR NI VÄLKOMNA ATT TA KONTAKT!

 

 

  • Tanke för ledarskapet?

 

Dansa med verksamheten

 

1. Fånga rytmen.
2. Lyssna till den inneboende visheten i systemet.
3. Visa upp dina tankemodeller i ljuset.
4. Bevara din ödmjukhet och en lärande inställning.

5. Värdera och skydda information.
6. Lokalisera ansvar i systemet.
7. Skapa feedback rutiner för feedback system så att information och lärande stöds.
8. Var uppmärksam på vad som är viktigt -  inte bara på vad som mätbart.
9. Satsa på det är som bra för helheten.
10. Utvidga tidshorisonterna.
11. Utvidga tankehorisonterna.
12. Eftersom systemet består av människor - utvidga gränsen för mänsklig omsorg.
13. Uppskatta och uppmärksamma det komplexa och utmanande som något positivt.
14. Ha alltid det goda som ett mål!

 

av Donella Meadows - Läs mer

* 2010 Buss & Co

Buss & Co * Häggvall 100 * 47170 Höviksnäs* 0105-110277 / 0701431417 

jonas@bussco.se